Holistic-Therapy-Center.com
     
     

artikelen

YIN ENERGIE

De oude Chinese yin-yang-filosofie verdeelt levensenergie in gelijke maar tegengestelde helften. De ene helft is vrouwelijk yin, terwijl de andere helft mannelijk yang is. Dit betekent echter niet dat de vrouwelijke energie exclusief aan een vrouw toebehoort of dat de mannelijke energie exclusief aan een man toebehoort. Een mens moet een gezond evenwicht van beide energieën hebben.
De betekenis van yin yang in liefde of in een relatie is niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van je geslacht, maar de positieve en negatieve aspecten van yin en yang vertegenwoordigen het verlangen naar een evenwichtige relatie.Ze zijn bedoeld om heelheid te vertegenwoordigen.

EIGENSCHAPPEN VAN YIN ENERGIE

Een persoon met prominente Yin-energie toont een meer passieve levenshouding. Deze persoon is ontspannen en vaak vrij kalm in moeilijke situaties. Een Yin-persoon houdt van eenzaamheid en een rustige, vredige omgeving zoals stille tuinen of boswandelingen.Yin-mensen zijn goed verzorgd en genieten ervan om een ​​huis, een nest, om zo te zeggen, voor zichzelf en hun families te bouwen. Te veel Yin-energie kan het leven echter ook nogal traag doen lijken.


Qi Energy

Qi is een fundamenteel concept uit de Chinese cultuur en betekent levensenergie, adem, vitale energie.

Qi stroomt door de lichaam door meridianen.
Deze meridianen worden genoemd naar het orgaan of het systeem waar ze in verbinding staan.

Qi is het resultaat van de interactie tussen Yin en Yang.
Yin en Yang gaat niet over wat beter is, maar over hoe je beide kunt samenstellen. Er is kracht te vinden in stilte en ongemak, net zoals er kracht te vinden is in krachtige uitdaging en gedisciplineerde uitvoering.
De harmonie wordt bereikt door de twee in evenwicht te brengen.

Holistische therapie beschouwt het functioneren van het lichaam als een functie van energie. Bij een goede doorstroming van Qi functioneert ons lichaam goed en hebben we voldoende vitaliteit.We zijn gezond als er een evenwicht is tussen het mentale, emotionele, lichamelijke en spirituele in ons leven.


Causale lichaam

Het causale lichaam staat ook bekend als het karmische of akasha-lichaam. Dit is waar karmische records worden opgeslagen. Deze records bestaan ​​uit alle gebeurtenissen, gedachten, woorden, emoties en intenties die je hebt meegemaakt of zult ervaren. Het causale lichaam bevat ze allemaal en organiseert ze vakkundig.
Opgelost karma wordt diep in het causale lichaam bewaard en vormt een platform voor toekomstige ervaringen. Het nieuwe karma, dat altijd aan de oppervlakte is, is waar we dagelijks voor staan.Actief karma wordt aan de kant van het causale lichaam gehouden die het dichtst bij het emotionele lichaam ligt, waardoor het karma bijzonder vatbaar is voor emotionele betrokkenheid. Terwijl karma de emoties stimuleert, reageert de geest, handelt het lichaam en gaat de cyclus door.
Hierbij speelt een sterke spiegel achtige functie in het causale lichaam een ​​rol. De spiegels van het causale lichaam zijn een tegengif voor karma. Door het emotionele lichaam terug naar zichzelf te reflecteren, onthullen ze de les die geleerd moet worden. Als de les eenmaal is gerealiseerd, zal de persoon emotioneel in balans kunnen blijven in het licht van een karmische situatie, waardoor het karma kan oplossen.
Na een rustperiode kan de les worden getest, en als we het echt hebben geleerd, kan de situatie vredig en onopgemerkt verlopen.
Het doel van karma is om ons steeds verder te laten evolueren naar betere mensen. Het maakt ons evenwichtiger, verfijnder en spiritueler.


Het astrale lichaam

Het vierde niveau, geassocieerd met de hartchakra, is het energielichaam waardoor wij liefhebben.
Het astrale lichaam is samengesteld uit kleurwolken.
Het reikt van ongeveer 15 tot 30 cm vanaf het lichaam. De kleuren zijn ongeveer dezelfde als diegene in het emotionele lichaam, maar zijn meestal vermengd met het roze licht van de liefde. Dit roze licht is ook voor een deel zichtbaar in de chakra’s op dit niveau.

Het astraallichaam wordt ook wel eens het ziele-lichaam genoemd. Kenmerkend van het astraallichaam is de gevoelswereld.  In het astraal lichaam worden denken, voelen en willen aan het leven toegevoegd.

Op het astrale nieuwe vind heel wat uitwisseling van energie tussen mensen plaats.
Ook mensen die in dezelfde ruimte zijn en schijnbaar geen contact hebben kunnen op astraal niveau communiceren.
Als het om intense relaties gaat worden en vaak koorden getrokken die de aura’s verbinden met elkaar.


Het mentale lichaam

De derde laag word geassocieerd met ons mentale leven.
Dit aura lichaam sluit zich rond het emotionele lichaam en is samengesteld uit nog fijnere substantie. Elk daarvan is verboden met gedachten en mentale processen.
Dit lichaam ziet er meestal uit als een helder geel licht dat uitstraalt boven hoofd en schouders en het hele lichaam omgeeft.

Dit is een gestructureerd lichaam.
Het bevat de structuren van onze ideeen. In dit veld zijn gedachten zichtbaar als vormen. Het lijken vlekken die verschillen in helderheid.

Als een gedachte duidelijk gevormd is,
is deze zichtbaar gedachtevorm helder en moi. We kunnen deze vorm nog versterken door onze positieve gedachte te versterken.
Gedachten hebben een invloed op ons energieveld, op ons leven.


Het emotionele lichaam

De tweede laag van de aura wordt geassocieerd met de emotionele kant van de mans.

Het emotionele lichaam heeft alles te maken met gevoelens.
De structuur is veel vloeiender en het lijkt te bestaan uit constant bewegende gekleurde wolken van een fijne substantie.

De kleuren van het emotionele lichaam kunnen helder en stralend zijn, maar soms ook donkere modderige vlekken.
Het emotionele lichaam weerspiegelt onze emoties. Duidelijk , sterk geladen gevoelens zoals liefde, plezier, woede zijn helder en duidelijk. Negativ gevoelens zijn donkerder en modderig.

Dit lichaam bevat dus alle mogelijke kleuren en het breidt zich uit van 2,5 tot 7,5 cm rond het fysieke lichaam.


Het Etherisch lichaam

Het Etherisch lichaam-de eerste van de aura lagen, wordt ook wel de blauwdruk genoemd. Het is als het ware een sort blauwdruk van het fysieke lichaam.

De eerste laag heeft te maken met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwordingen, met het voelen van pijn of genot.

Het is een smalle laag die direct op het fysieke lichaam volgt en alle energetische processen in het lichaam regelt. Het zorgt ervoor dat het hele lichaam stukje bij beetje, cel voor cel, op de juiste manier wordt gebouwd en vervangen, zodat al onze weefsels en organen gezond blijven.
Er wordt gezegd dat we iedere 7 jaar fysiek helemaal vernieuwd worden.

Het etherische lichaam bestaat uit fijne energielijnen die voortdurend in beweging zijn.

De andere aura lichamen kunnen tijdens dromen of uittredingen naar hogere dimensies reizen, maar niet het etherische lichaam. Op het moment dat deze zich van het fysieke lichaam losmaakt, sterft ons lichaam.


AURA

De aura is het energieveld om de mens.
De Griekse word AURA, betekent “licht”. Aura is een soort lichtend lichaam dat het fysieke lichaam omgeeft en bij iedereen zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft.
De verschillen bleken niet enkel afhankelijk te zijn van leeftijd en geslacht.Ook de fysieke mentale en emotionele gezondheid van de person speelden een rol.

De aura is opgebouwd uit zeven verschillende lagen, ook wel energielichamen genoemd.Dus we hebben zeven lichamen die allemaal tegelijk dezelfde ruimte beslaan, waarbij elk weer verder uitstraalt dan het vorige. Ieder niveau ziet er weer anders uit en heeft zijn eigen specifieke functie.
De lagen bevatten alle vormen die het fysieke lichaam ook heeft, inclusief inwendige organen, bloedvaten…
Er is een verticale energiestroom die via het ruggenmerg pulserend in het veld op en neer gaat.


Sahasrara of Kruinchakra

Het 7e chakra Sahasrara, kunnen we associëren met de bewuste verbinding met het goddelijke. We kunnen het zien als een brug naar de kosmos.

De zevende chakra wordt ook wel kruinchakra genoemd. Het is de poort tot wijsheid uit het universum en de verbinding tussen ons en het grotere geheel.

Het zevende chakra ligt bij je kruin en straalt als een trechter naar boven, richting de kosmos. De kleur die bij deze chakra hoort is zilver of violet. Het kruinchakra wordt gevoed door de lessen van de zes chakra’s die er onder liggen.

Als de kruinchakra is geblokkeerd, voel we ons eenzaam en doelloos. Functioneert de zevende chakra optimaal dan ga  we door het leven met een magische inner glow waar niemand omheen kan.

De kruinchakra verbindt ons met het grotere geheel en helpt ons om onze leven in een breder perspectief te zien en met een diepe, innerlijke wijsheid ons koers te bepalen.

Wanneer het kruinchakra open is en in balans, kan het lijken op een aureool, Om die reden zien we heiligen en engelen op oude schilderijen altijd afgebeeld met een aureool.


Ajna chakra of derde oog

Het derde oog, oftewel het zesde chakra, is de poort naar de hogere dimensies, is het centrum van intuïtie en paranormale begaafdheid

Met dit chakra kunnen we zien wat onze ogen niet kunnen zien. We zien dan met wat we voelen en wat we diep van binnen weten. Dit chakra wordt daarom ook wel ons ‘zesde’ zintuig genoemd.

De derde oog is het centrum omhelst ook de kennis, de intelligentie.

Vanuit dit centrum worden onze emotionele reactie gereguleerd.
Hoe ‘ geinspireerder ’ we zijn, hoe gemakkelijker we situaties in het juiste licht kunnen plaatsen.We kunnen situaties en mensen objectiever bekijken. Dit helpt ons om de juste keuzes te maken.

Het openen van het derde oog is een proces.
Helderziendheid is een van de resultaten van een goed ontwikkeld derde oog, maar deze chakra is voor veel meer verantwoordelijk dan enkel het voorspellen van toekomstige fenomenen.

Ieder chakra wordt geassocieerd met een bepaald deel van ons lichaam. Elke ziekte of kwaal heeft dus een corresponderende chakra en de chakra’s kunnen ons dan ook helpen om ziektes en kwalen en waar deze vandaan komen beter te begrijpen.

Kleur: Indigo


Keelchakra

Dit centrum is zeer belangrijk bij alles wat communicatie aangaat.
Het al of niet uitdrukken van zijn waarheid, opkomen voor zijn mening zijn factoren die beslissend zijn voor de werking van deze chakra. Ook het uitdrukken van de creativiteit en van onze gevoelens gebeurt via de keelchakra.

Bij een goed functioneren:  
Iemand waarbij de keelchakra goed werkt, kan zijn waarheid uitspreken met onderscheidingsvermogen, mededogen en discretie. Deze persoon bewaard een geestelijke integriteit. Zij weten ook wanneer en hoe die waarheid uit te spreken.Deze personen kan zijn gedachten, gevoelens en ideeën duidelijk communiceren.

Oorzak van slecht functioneren: 

Het niet uitspreken van jouw waarheid of het uitspreken van onwaarheden.
Het onderdrukken van gevoelens - roddels, leugens.Angst om de waarheid te spreken.
Men luistert niet, de frustratie die ontstaat omdat niet naar je geluisterd wordt.

Kleur: Blauw


Hartchakra

Het is het centrum van ons energiesysteem.Dit is het gebied dat de levenkracht opbouwt en onderhoudt.Via de hartchakra hebben wij toegang tot de liefde van de Universum en via de haar kunnen we deze liefde uitzenden.Deze liefde is een verrijking van onze relaties.Is de hartchakra in evenwicht dan is er een goede balans tussen het geven en ontvangen van liefde.Hoe hechter onze band is met de liefde van de bron, hoe minder voorwaarden we stellen aan onze liefde.We beseffen dat liefde de drijvende kracht van het Universum is.
De kleur is groen. Terecht wordt dit ook de kleur van onze natuur genoemd.Dit kleur drukt onze oprechtheidt naar onszelf uit.Groen brengt ons terug bij onszelf, terug naar onze 'oorsprong' naar 'onze natuur'.


Zonnevlecht of Plexus Solaris

Het woord “zonne “ vlecht of “solar” plexus verwijst reeds naar de kracht, het lichte , de warmte dat het in zich draagt. Dit is het kracht centrum van waaruit we ons licht uitsturen.
Het is ook het centrum van onze wil.
Het wordt ook de zetel van de persoonlijkheid genoemd. De werking van deze chakra bepalen zijn voor hoe wij onze macht uitoefenen, hoe wij onze innerlijke kracht aanwenden.
De zonnevlecht zorgt voor vertering: op fysisch niveau - vertering van voedsel, op emotioneel niveau vertering van indrukken.
In de zonnevlecht bewaren we ons zelfbeeld, onze zelfwaarde, onze identiteit. Op spiritueel niveau - het verankeren in het eeuwige ZIJN.
Tenslotte staat de zonnevlecht ook voor balans, evenwicht tussen intellect en emotie, tussen de rede en de intuïtie.
Kleur: Geel
Associatie - het ‘verteren’ van voedsel, van gebeurtenissen, van indrukken.
Lichaamsdelen: maag, lever, galblaas, pancreas, dunne darm


Sekschakra

Sekschakra of sacraal chakra genoemd, heeft veel te maken met de energieen van het Ego. Het is eveneens het centrum van de voortplanting en het heeft een rechtstreekse invloed op onze seksuele ontwikkeling. Het beheerst onze seksuele liefdesenergie, onze hartstochten.

Als kinderen hebben we veel contact met sekschakra en zijn in feite zeer sensuele wezens. Zeer creatief, fantasierijk, liefdevol en tactiel, kinderen houden ervan alles aan te raken en te knuffelen met wie ze houden. Ze zijn vrij in hun zelfexpressie. De manier waarop we op sociaal niveau met anderen omgaan, onze gevoel van eigenwaarde, onze expressie van creativiteit en het verloop van onze seksualiteit zijn allemaal gebaseerd op dit chakra. De vrouwelijke geslachtsorganen bevinden zich hier; geeft haar seksualiteit een meer emotioneel gevoel dan de fysiek geaarde seksualiteit van de man.Dit chakra wordt geassocieerd met creativiteit en geboorte ― metaforisch voor nieuwe aspecten van onszelf, projecten en ideeën. Wanneer dit chakra gezond is, maken we gebruik van de bron van hogere energie die ons helpt. Wanneer dit chakra verstopt raakt, kunnen we een blokkade in onze creatieve krachten en een gevoel van droogheid of leegte ervaren.
Een geblokkeerde sekschakra kan ertoe leiden dat iemand emotioneel uit balans is, manipulatief, geobsedeerd door seks, bang voor seks, gebrek aan energie, enthousiasme en eigenwaarde.

Kleur: Oranje-rood, het is de energie van verwerking, energie van creativiteit.


Wortelchakra

Het eerste chakra-wortelchakra genoemd, vertel over hoe we stevig op onze voeten op arde staan.
Het chakra legt dus het verbrand tussen het lichaam, de arde en de manier waarop we ons in de wereld bewegen. Het staat in verband met overleven, zelfbehoud, veiligheid en basisvertrouwen.
Iemand waarbij de wortel chakra goed functioneert heeft voldoende energie, kracht, vitaliteit. Zij help ons, onze levenskracht te organiseren op een efficiënte, economische manier.

Als dit chakra goed ontwikkelt en actief is, hebben we een gevoel van veiligheid.
Zij creëert ook vertrouwen, vertrouwen in onszelf, de mensen en de wereld om ons heen. Het chakra laat je ook jouw ruimte innemen.
Die persoon kan gemakkelijk zijn grenzen aangeven en goed omgaan met veranderingen.
Hij heeft een sterke verbinding met en genieten van de natuur. Hij tonen tolerantie en medegevoel.

Het eerste chakra heeft de kleur rood, de energie van moeder aarde geassocieerd met de kleur rood.
Rood is ook de kleur van de passie, liefde en warmte, woede en agressie, de zon en het vuur , energie en activiteit.

De driehoek die bij dit chakra hoort, heeft twee betekenissen.
De ene is dat de Kosmische energie binnen gehaald wordt en naar beneden geleid wordt.
De andere betekenis is dat het een opwaartse beweging is van bewustzijn. Het puntje wat naar beneden wijst is het beginpunt van het bewustzijn dat zich ontwikkelt.


De ziekte van Hashimoto /vervolg/

Wat zijn de symptomen? In het begin zijn er mogelijks geen symptomen.
Geleidelijk aan komen de typische problemen bij schildklieraandoeningen naar voren – gemakkelijke vermoeidheid, gebrek aan concentratie, gebrek aan energie, gewichtstoename, verzwakking van het geheugen, soms stijve nek, spier- en gewrichtspijn, hartkloppingen, tinnitus, zweten, opgezwollenheid.
Het is bewezen dat Hashimoto hartaandoeningen veroorzaakt.
De geneeskunde is niet geavanceerd genoeg in de ontwikkeling van succesvolle genezingsmethoden voor Hashimoto. Volgens sommige artsen is de toepassing van hormonale substitutietherapie niet correct, omdat het veel bijwerkingen veroorzaakt die andere organen beschadigen. Daarom wordt steeds meer gebruik gemaakt van onconventionele methoden van behandeling zoals energietherapie en homeopathie. Doel daarvan is het natuurlijke herstel van de schildklierfunctie te stimuleren, wat automatisch leidt tot verbetering van de toestand van de patiënt.


Hashimoto’s syndroom

De ziekte van Hashimoto is een auto-immuunziekte van de schildklier. Tot op heden heeft de geneeskunde geen remedie gevonden.
De ontwikkeling van een chronisch ontstekingsproces dat het weefsel van de schildklier vernietigt. De schildklier is de grootste endocriene klier. Zij is verantwoordelijk voor het metabolisme in het lichaam en daardoor voor bijna alle processen die in ons lichaam plaatsvinden. Bij deze ziekte kan bijna 80% van het schildklierweefsel worden vernietigd. Als gevolg daarvan wordt de gezondheid en kwaliteit van leven van de zieke persoon aangetast. Wat zijn de oorzaken van de ziekte? Het is moeilijk om de exacte oorzaak te achterhalen. Volgens sommige experts is stress een sleutelfactor.


The role of vitamin D in our life

It seems that people search for ways to improve their lives, to maintain a healthy body and have a peaceful mind more than ever. Everybody knows how important all vitamins are, but do we know exactly what their main purposes are? Is Vitamin D, for example, just another food supplement? No, it is actually much more than that.
Vitamin D’s major biological function is to maintain normal levels of calcium and phosphorus in our body. It helps the formation and maintenance of strong bones. Researchers suggest that sufficient intake of this fat-soluble vitamin may provide protection from and decrease an individual’s risk of developing osteoporosis, hypertension, cancer, and several autoimmune diseases.
People can obtain adequate amounts of vitamin D through sunlight exposure (90%) and food (10%), but the truth is that many people are in greater risk of vitamin D deficiency. Among the factors for that are the region of residence, the dense cloud covering and most of all the stressful way of working indoor routine.
It is important to check your levels of vitamin D and if you notice a deficiency risk, you should search for a way to take it as a supplement from a health care provider. Last researches show that vitamin D3 is much more effective than vitamin D2. Among the big variety of brands, synthetic or natural extracted vitamin D, choose the best for you according to your need and budget.


Astaxanthine

It is not possible to stop the natural aging process of human body despite the tireless efforts of specialists. The main reason for getting old are the so called free radicals, which tend to accumulate everywhere in the organism mostly because of high levels of stress, too much time spent in the sunlight without protection, unhealthy food, lack of physical exercise, smoking, alcohol misuse etc. What an organism needs most is a strong antioxidant with a high potency, which lowers the levels of free radicals without any side effects.
The fat-soluble vitamins A, E and D are highly appreciated for their diverse advantages and big importance for a well balanced and healthy human body. These vitamins are strong antioxidants and are all included in the Omega 3 fatty acids. But in the last years another antioxidant is gathering most of the attention. Astaxanthine is called the king of carotenoids, because it boosts the immune system tremendously, mostly with great promise of maintaining healthy eyes and joints. It also protects the brain, the cardiovascular as well as nervous systems. Researchers found that it is 500 times more powerful than Vitamin E as an antioxidant and even 6000 times stronger than Vitamin C. Astaxanthine is a red carotenoid pigment, produced by certain bacteria, fungi and found in red marine algae, wild salmon, trout, and some crustaceans.
Astaxanthine is the next wonder antioxidant – its benefits will surely amaze you!


The pregnancy time

The pregnancy period is one of the most beautiful but sometimes also stressful times in a woman’s life. The Bach flower essences offer a great help in these challenging moments. As strong as a woman has to be in order to bring a healthy new life to this world, she is also very vulnerable and needs support. If the essences become constant part of the pregnancy, the future mother helps her baby as well – their pure energy will give him/her a harmonic and tender vibration.
It is recommendable to take the essence Walnut in the first place, because a major change is about to happen. Rescue and Scleranthus are first aid in the first three months, when the pregnancy is accompanied by morning sickness and nausea. Olive is also among the most important essences, because the pregnancy is a physical as well as mental stress – because of the changes in the body and the sharper sensitivity these changes cause.
The act of giving birth is another major point which evokes anxiety and fear. In these cases the most appropriate essences are Aspen or Red Chestnut (in case you are worrying too much whether everything would be ok with the baby). When the birth is about to happen, make sure you have Rescue by your side – it will prevent traumatic experiences for you and your child.
Giving birth is a life-changing moment. It is a bliss which has to be celebrated. Let the flowers guide you through it and make this moment an experience full of joy.


Fear

Everyone has experienced fear in his life. Fear is among the major causes of disease. According to Dr. Bach, fear isn’t our nature. He says: “Fear does not belong to mankind. Every fear shall be chased away. Once we realize our Divinity, we become untouched and unbeatable. We have nothing to fear about anymore.” When in fear, people tend to react differently – some turn pale, some will flush, while others get hysterical. It is extremely important to understand what causes the feeling of fear. We already know that it is the mental state of the patient what matters, the real cause behind the illness and not necessarily the physical expression of the body.
The flower essences which deal with fear are – Aspen, Mimulus, Rock Rose, Cherry Plum and Red Chestnut.
Aspen is given when the fear is not easily determined. The person is shaking like a leaf, but he does not have any idea where his anxiety comes from. The fear is inexplicable.
Mimulus is for fears, which are specific and easy to recognize, f.e. fear of illness, fear of loss, fear of failure, fear of the darkness etc.
Rock rose is needed when you are struck by horror because of a certain event in your life.
Cherry plum is for those of you, who look usually calm, but they are actually afraid of losing control any moment now. They resemble a ticking bomb that can explode Red Chestnut is used when the fear for your love ones is too much to bear.
All in all, the best remedy for fear is love. The more love, the better.


Therapy with the flowers of dr. Bach

Vine - control over other people
The desire of dominance and control is an emotional condition, which is related to the soul’s potential of power. Dominant people often do not realize the negative influence they have over others, but in fact, they are neither aware of the impact these feelings have over themselves.
The most appropriate Bach flower essence, which relate to this state, is Vine. A person in a condition of Vine often does not have the proper understanding for what authority stands for. These are usually very talented people and seem most apt, but they don’t have respect towards the individuality of others.
How to check whether you are in a negative appearance of Vine:
You have to assert yourself at all costs and you never give up
v You need to have the final word
It is extremely difficult for you to obey
You don’t ever hesitate that you are superior to others and enforce obedience
You totally neglect the opinion of others
You willingly play the role of the leader, “the saver when most needed”
It is very likely to misuse your best qualities in order to achieve your personal power ambitions
You always decide with your mind, you never play by heart
You don’t ever discuss anything because you strongly believe that you are always right
In a transformed condition the Vine person understands the rights of others and respect their needs. In a transformed condition the Vine person understands the rights of others and respect their needs. He becomes the wise leader, who is also capable of letting others lead.


Doctor Bach’s The Rescue combination

Doctor Bach’s flower essences help regain emotional and physical balance. The Rescue combination is a well known and widely used compilation of five flowers and it is the perfect remedy for emergency cases. It contains the essences Rock Rose, Star of Bethlehem, Impatiens, Cherry Plum and Clematis. It is always useful to have Rescue drops in your purse. They can be used in times of high tension, sudden intense feeling of fear, panic, loss of consciousness and all kind of unexpected disturbing moments. Just a few drops, taken every 15 minutes, will make you feel much better and relieved. Of course, it is of a high importance to find the best individual Bach flowers combination for your personal needs, as it is not recommendable to go to extremes with the Rescue combination.
When it is recommendable to take Rescue:
“I have seen a bad accident on the road and I feel terrified!”
“I have been a part in a bad accident myself!”
“I am pregnant and I am about to give birth...I am deeply scared!”
“My child has a severe injury and I am in panic!”
“I have to go to the dentist and I feel like I want to run away!”
“I have a sudden headache and I can’t stand that pain!”
“I feel like I am catching the flu…before I start taking medicines, I will try with Rescue first.”


Doctor Bach’s Holly essence

The 38 Bach flowers are among the best natural remedies that tune our soul’s fine vibrations and restore our healthy balance. Holly is one of the most used Bach essences and deals with toxic feelings such as anger, envy, jealousy, revenge and resentment. In fact, for us as human beings it is absolutely normal to experience those kind of feelings, but very few of us are willing to confess them.
In the negative appearance, a person in need of Holly is unhappy and unsatisfied. He has a heart of stone. He always complains about the others and sees the negativity in everything. Children in the condition of Holly are aggressive and rude.
People are prone to aggression or self-aggression. They have rage outbursts all the time. They often complain about having stomach aches, gastritis, liver problems, bad breath etc. If the process is not stopped on time, these feelings may lead to diverse chronic diseases such as circulatory, cardiac or neurological diseases, skin rashes, cramps etc. Children in the Holly condition are hyperactive and cannot sleep well, and babies’ complains might be abdominal colic, anxiety and unusual, long-lasting crying.
When the transformation process is done, the Holly person lives in harmony with himself and the outer world. He no longer expresses negativity, but only love. He has a deeper understanding for the feelings of other people and is able to feel joy for their achievements. He is well aware about the existence of the supreme order in the universe.”