Holistic-Therapy-Center.com
     
     

Holistische behandeling

Een holistische behandeling harmoniseert lichaam, geest en ziel en baseert zich op de relationele verbinding tussen de fysieke gezondheid en de emotionele toestand van de mens

Het helpt bij de heroverweging van de waarde en de doelstelling in het leven en de relaties tot elkaar

Hoe gaan we te werk?

- Ieder mens is uniek en daarom is de aanpak van de behandeling individueel. De aanbevelingen zijn dan ook strikt individueel en hebben betrekking op het eigen leven.

- Holistisch bekeken is de mens nauw verbonden met de Natuur en het Universum. De behandeling leert ons hoe wij, in harmonie en in het ritme van de universele wetten, kunnen leven.

- In functie van deze harmonie is het belangrijk dat we onze blik naar binnen toe richten. Naar onszelf kijken is de uitdaging.

- Hierbij is een gezond lichaam, een geconcentreerde geest en betekenisvolle relaties met de anderen van belang.

- We zoeken en ontdekken nieuwe mogelijkheden in het leven om zich te kunnen open stellen voor de hogere niveaus van bewustzijn en het ontwikkelen van de eigen intu´tieve vermogens.

Voor wie is het bedoeld? Voor iedereen, die ...

- stress heeft en zware druk voelt

- pijn, boosheid, agressie, angst, eenzaamheid en verwarring voelt

- die het gevoel heeft dat hij zijn eigen leven niet meer onder controle heeft

- veel conflicten kent en weinig energie over heeft

- ontevreden is met zijn huidige relatie en\of situatie

- moeite heeft met het maken van keuzes en het vinden van oplossingen

- slapeloosheid, gewichtsproblemen kent en er een ontevreden levensstijl op na houdt

- de wens heeft om zelfvertrouwen en zelfrespect op te bouwen

- bewust wil worden van zichzelf en zelfacceptatie wil ontwikkelen

- zichzelf een beter leven toewenst