Holistic-Therapy-Center.com
     
     

Quantum healing

Quantum healing is het perspectief voor de menselijke gezondheid.

Verandering is een bepalend kenmerk van het Universum, en het Universum is het afgelopen decennium in een zeer snel tempo veranderd. Deze verandering versterkt het geloof dat het bewustzijn de werkelijkheid schept, dat verwachtingen het resultaat beslissend be´nvloeden, dat behalve medicijnen, chirurgie, radiotherapie etc. ook bewustzijn, aandacht en intentie deelnemen aan het genezingsproces.

Quantum healing geeft ons de inspiratie en het begrip dat de mens centraal staat in de schepping van het Universum en dat het lichaam door het bewustzijn is geschapen.

De holistische genezing is een benadering en betekent belangstelling voor de zieke en niet voor zijn ziekte, en kennismaking met zijn ervaringen, emoties, gedachten, handelingen.

Ons lichaam weet hoe het in balans moet blijven, dus als we willen dat het zichzelf geneest, moeten we het in evenwicht brengen.
Medicijnen, chemotherapie en chirurgie zijn een externe benadering.
Om echte genezing te bekomen, moet de externe benadering worden gecombineerd met de interne benadering, dat wil zeggen de genezing van lichaam en geest.

Onze genen zijn een stukje informatie in het DNA. Het geheugen is stabieler dan de materie. De cel is een geheugen dat materie om zich heen heeft opgebouwd. Ons lichaam is de plek die ons geheugen zijn thuis noemt.

Het menselijk lichaam metaboliseert alles wat een persoon ziet, hoort, aanraakt, voelt en verandert dit in de persoon zelf.
Het hele menselijk lichaam bestaat uit ervaringen.